Baggrund for projektet

I 2007 viste undersøgelsen ’Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap – en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb’, at der i perioden 2003–2005 var 155 tilfælde af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap i Danmark. I undersøgelsen kom det frem, at medarbejdere på bl.a. specialskoler generelt mangler faglig viden og metoder til at arbejde med forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb og seksualitet hos børn med handicap. Medarbejderne pegede selv på, at der et udbredt behov for, at der på specialskoler udarbejdes seksualpolitikker. I dag er det et mindretal af specialskolerne, der har en seksualpolitik eller en plan for forebyggelse af seksuelle overgreb.
 
 

Metodeudviklingsprojekt

I 2005-2007 deltog fire specialskoler i Københavns Kommune i et metodeudviklingsprojekt om udvikling af redskaber og modeller for seksualundervisning på specialskoler og ungdomsuddannelser. Lærere, ledelse og elever pegede også her på, at der er behov for øget opmærksomhed på emnet. Det blev fremhævet, at der er brug for en styrket indsats for at sikre, at medarbejdere og ledelse har viden og redskaber til at forebygge seksuelle overgreb og skabe et godt miljø omkring seksualundervisning.

 

Ansatte på skolerne mangler redskaber

Fra en række undervisningsforløb med lærere, pædagoger, psykologer og ledere på handicapområdet er det en klar praksiserfaring, at medarbejderne på især specialskoler efterlyser viden og værktøjer til at udvikle og forankre en politik om forebyggelse af seksuelle overgreb.

 
Visionen for projektet er således at styrke fokus på sund seksualitet og skabe en øget opmærksomhed på og beredskab til at forebygge og håndtere mistanke om seksuelle overgreb mod elever på specialskoler. Et af projektets mål er, at 90 % af alle specialskolerne i Danmark efter projektets afslutning har udarbejdet en seksualpolitik og en handleplan for implementeringen af politikken. Det vil være med til at nedbringe risikoen for at elever udsættes for seksuelle krænkelser, og at skolerne i fremtiden bedre kan håndtere eventuelle mistanker.
 

Nyheder

Tak for alt!
Projekt Seksualpolitik på specialskoler har nu nået sin sidste udløbsdato og vi lukker ned for alle aktiviteter.
» Læs mere…

Fem anbefalinger til fem ministre
Projekt Seksualpolitik har på baggrund af evalueringsrapporten og erfaringer på specialskoler i de sidste tre år udarbejdet fem anbefalinger til fem ministre, som vi mener kan være med til at højne fagligheden og trygheden i arbejdet med seksualitet på landets specialskoler.
» Læs mere…


Tilmeld dig nyhedsbrevet her:

Navn:

Email:

 
Frameld her
Design og layout af www.design-inc.dk - CMS af www.medie-grafik.dk